محصولات

مجموعه سازی توس

جعبه فرمان پیکان

دیسک و توپی 405

کمک فنر 405

اکسل عقب 405

اکسل عقب پیکان
 


شرکت پیشتاز قطعه سناباد


پیوت 405

پیوت L90

بازوئی چرخ 206

بازوئی اتاق 206

بازوئی اتاق 405
 


شرکت رادفرمان


مجموعه جلوبندی نیسان

طبق پراید

مجموعه جلوبندی مزدا

جعبه فرمان هیدرولیک پراید

ایدلر مزدا

فرمان پیکان

سیبک طبق پیکان

جعبه فرمان نیسان

سیبک فرمان پیکان


شرکت فورج گستر سناباد


کوپلینگ

توپی چرخ پیکان

فلانچ

شغالدست

پنیون پیکان

پنیون نیسان

بال پین فرمان

بال پین راد وسط

بال پین طبق

طبق پیکان

سیبک پیکان

راد وسط پیکان

مهره قفلی پژو

کله گاوی پیکان